Pieters Wonen in de Nieuwkerk

Ontdek de tijdloze pracht van de Nieuwkerk, een historisch monument dat zijn oorsprong vindt in de twaalfde eeuw als de St. Nikolaaskapelle. Vanaf zijn bescheiden begin groeide de kerk uit tot een imposante hallenkerk in 1420, met meerdere beuken die even hoog en breed waren als de middenbeuk. Echter, het lot van de Nieuwkerk werd op dramatische wijze beïnvloed door een verwoestende brand in 1568, die bijna het hele gebouw verzwolg. Na een periode van wederopbouw tussen 1580 en 1592 herrees de kerk in een eenvoudigere vorm, slechts een schaduw van zijn voormalige grootsheid.

 

Door de eeuwen heen diende de Nieuwkerk als laatste rustplaats voor talloze Dordtse families, met meer dan 2240 inwoners die hun laatste rustplaats vonden op zijn gewijde grond. De graven aan de west- en noordzijde getuigen van een rijke geschiedenis en een diepe verbondenheid met de gemeenschap. Hoewel de oorspronkelijke kerkfunctie in 1960 tot een einde kwam, bleef de Nieuwkerk een centraal punt in het stadsgezicht van Dordrecht. Na een zorgvuldige restauratie in 1968, waarbij het karakteristieke silhouet van het gebouw behouden bleef, vond het een nieuw leven als een thuis voor diverse ondernemingen, waaronder een keuken- en kookwinkel, voor Pieters

 

Stap binnen in de Nieuwkerk en laat je betoveren door zijn rijke geschiedenis en tijdloze schoonheid, een monument dat de tand des tijds heeft doorstaan en een onschatbare schat vormt voor de gemeenschap van Dordrecht.